Cieľ projektu AiS

Naším cieľom je vybudovať elektronický informačný systém, ktorý zabezpečí plnohodnotnú a používateľsky prívetivú registráciu žiakov, umožňujúcu evidenciu a dokumentáciu pre potreby odborného výcviku (OV). Ide najmä o vytvorenie:

  • Elektronického denníka OV
  • Žiackej knižky pre potreby OV
  • Katalógu majstrov a žiakov na OV

Systém má zároveň poskytnúť žiakom a majstrom odbornej výchovy prístup k jednotným, elektronicky dostupným informáciám, týkajúcim sa odborného výcviku a v rámci možností znížiť náklady spojené s evidenciou a dokumentáciou OV.