Vyučovanie v triedach

Trieda Učebnňa Triedny učiteľ Počet žiakov + (párny týždeň) - (nepárny týždeň)
Po Ut St Št Pi Po Ut St Št Pi
I.C 301 PK 0 416 216 216 420 420 301 301 301 301 301
I.C 301 PK 0 416 216 216 420 420 301 301 301 301 301